Generelle priser

Priser inkludert vetrinær honorar:
Grunnhonorar 15 min: 800,- 30 min: 945,-, 60 min: 1890,-
Kastrering Hannkatt900,-
Sterilisering hunnkatt + body1750,- inkl body
Kastrering hannhund 3000,- / 4200,-
Kjemisk kastrering av hund 1200,-
Sterilisering av tispe 6000,- / 8400,-
Fjerning av tannstein inkl røntgen hund1980,-
Fjerning av tannstein inkl røntgen katt 1590,-
Avliving liten/middels hund 1286,-/1470,-
Avliving stor/ekstra stor hund 1890,-/2300,-
Avliving katt840,-
Felleskremering katt/hund 525,-/893,-
Vaksinering hund og katt inkl helsesjekk735,-
Vaksine påfølgende dyr med samme eier og revaksine420,-
Kontroll420,-
Sedasjon368,- / 525,-
Chipmerking893,-
Chipmerking i tillegg til annen behandling 630,-
Pass315,-
HD røntgen 1750,-
AD røntgen 1750,-
HD og AD røntgen 2300,-
Priser i tillegg til grunnhonorar:
Blodprøve, Hematologi 750,-
Blodprøve, organprofil 900,-
Blodprøve, hematologi og organprofil 1388,-
Røntgen 1-2 bilder 825,-