Generelle priser

Priser inkludert vetrinær honorar:
Grunnhonorar 15 min: 700,- 30 min: 900,-
Kastrering Hannkatt850,-
Sterilisering hunnkatt + body1500,- + 150,- for body
Kastrering hannhund 2750,- / 3500,-
Kjemisk kastrering av hund 1000,-
Sterilisering av tispe 5750,- / 7250,-
Fjerning av tannstein hos hund 1600,-
Fjerning av tannstein hos katt 1100,-
Avliving liten/middels hund 1225,-
Avliving stor hund 1800,-
Avliving katt800,-
Felleskremering hund 850,-
Felleskremering katt500,-
Vaksinering hund og katt 700,- Påfølgende dyr 400,-
Kontroll400,-
Sedasjon450,- / 500,-
Chipmerking750,-
Chipmerking under annen behandling 550,-
Pass300,-
HD røntgen 1500,-
AD røntgen 1500,-
HD og AD røntgen 2000,-
Priser i tillegg til veterinær honorar:
Blodprøve, Hematologi 625,-
Blodprøve, organprofil 825,-
Blodprøve, hematologi og organprofil 1250,-
Røntgen 1-2 bilder 750,-