Hofteleddsdysplasi HD

Hofteleddsdysplasi, eller HD som vi ofte forkorter det til, er en feilutvikling av hofteleddet som gjør at hoftekulen passer dårligere inn i hofteleddet. Dette fører til gikt og det vil si forkalkninger og smerter på sikt. Hofteleddsdysplasi skyldes mange årsaker. Hurtig vektøkning og vekst spiller inn, gjentakende småskader i leddet og arv er viktig. Hunder med HD kan ha vanskelig for å reise seg etter hvile, mindre vilje til å gå på tur, stivhet etter mosjon og halthet. Etter hvert vil muskulaturen over hoftene forsvinne. 

Allerede fra slutten av 70-talllet begynte flere raseklubber å oppfordre til HD- røntgen og kreve at avlsdyr skulle være fri for HD. Etter hvert har mange raseklubber satt fram krav om å kjenne HD status til foreldrene for å få registrert valper.

I forbindelse med innføring av krav om kjent HD-status hos foreldredyr ble det innført krav om ID-merking senest samtidig med røntgenfotografering for at bildene skulle avleses og resultatet registreres i NKK. ID-merking ble gjort i form av øretatovering, som dessverre i blant kunne være vanskelig å lese av. På begynnelsen av 90-tallet ble det mulig å merke hunder med microchip, noe som gjorde identifiseringen av hunder langt sikrere.

Fra 2005 gjelder følgende registreringsrestriksjon i NKK for alle raser: Avkom etter hunder med sterk grad HD (eller AD – albueleddsdysplasi) registreres med avlsforbud.
Det har blitt utarbeidet strenge prosedyrer for HD-fotografering og avlesning. HD-bildene bedømmes etter en 5-trinns skala med betegnelsene A, B, C, D og E.. Målsetningen er å få likest mulig avlesning av alle bilder, samt også like krav til kvalitet av bildene inkludert posisjonering av hunden under fotografering. NKK har ansatt to HD-avlesere. Dette er veterinærer med spesiell kompetanse i denne typen røntgenavlesning. HD-bilder avleses i NKK to ganger i uken. De innsendte bildene deles tilfeldig mellom de to avleserne.

NKK har inngått en skriftlig avtale med veterinærer som sender inn røntgenbilder til avlesning av HD og AD. Kun de veterinærer som har undertegnet avtalen kan sende bilder til offisiell avlesning. Avtalen inneholder et krav om at veterinærene må ha gjennomgått et sentralt kurs for HD- og AD-fotografering, som arrangeres i samarbeid mellom NKK og DNV. Målsetningen for kurset er standardisering ved fotograferingen, slik at resultatet av avlesningen blir et best mulig hjelpemiddel i avlsarbeidet med minst mulig risiko for feildiagnostisering.