,

Reise utenlands med kjæledyret

Hunder og katter som skal utenlands i ferien må være vaksinert mot rabies, slik at de kommer tilbake til Norge etter endt reise. Reise til og fra Sverige krever ingen rabiesvaksine. For innreise til Storbritannia og Irland gjelder egne regler. Skal du utenfor EU/EØS området, ta kontakt med det gjeldende lands ambassade for informasjon om regelverk

Dyret skal være rabiesvaksinert minst 3 uker før det skal tilbake til Norge, og vaksinen er gyldig i 1 år. Tidligere var det krav til blodprøve i forbindelse med rabiesvaksinering, men dette har falt bort fra 01.01.2012.

I tillegg skal det behandles mot bendelorm den siste uken før tilbakeførsel til Norge. Dette betyr at behandlingen må gjøres utenlands, og skal attesteres av veterinær. Denne behandlingen skal også gjentas og attesteres av veterinær innen første uke etter hjemkomst til Norge. Når man kommer fra Sverige skal hunden også ha bendelormbehandling. Her er det viktig å merke seg de nye reglene som gjelder fra 1.mai 2013. Hunder og katter skal ha bendelormbehandling iløpet av de siste 48 siste timer før innreise, og dette skal attesteres av veterinær i dyrets pass.

Ved reise til områder utenfor EU/EØS området gjelder egne regler. Ta kontakt med det gjeldende lands ambassade for informasjon.

Det er alltid en risiko for å importere nye smittsomme sykdommer ved utenlandsreiser. Det er derfor viktig at disse reglene overholdes, og at man unngår kontakt med andre dyr i utlandet.
For dyrenes egen helse, er det også viktig at dyrene er vaksinert med den årlige vaksinen og det anbefales å vaksinere mot leptospirose og gi forebyggende behandling mot flått.

Skal du reise med kanin/gnager til Sverige, Danmark og Finland må du søke om tilatelse fra Mattilsynet i god tid før avreise. I tillegg til godkjent søknad skal det foreligge en skriftlig erklæring på at dyret er det samme dyr som utført fra Norge, ikke har vært i andre land enn Sverige, Danmark og Finland, og dyret har vært isolert fra andre dyr under utenlandsoppholdet.